Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

ELES, razpisuje tedensko dražbo za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah. Read More

ELES, razpisuje tedensko dražbo za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah. Read More

ELES, razpisuje tedensko dražbo za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 28.02.2023 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

ELES objavlja ure koničnih obremenitev in zmanjšanje porabe za marec 2023 za namene sodelovanja na dražbah za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah (razpisna dokumentacija objavljena na Elesovi spletni strani dne 20. 12. 2022). Ure koničnih obremenitev in zmanjšanje porabe - marec 2023 Read More

ELES, razpisuje tedensko dražbo za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah. Read More

ELES razpisuje tedensko dražbo za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah. Read More

ELES, razpisuje tedensko dražbo za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah. Read More

ELES objavlja ure koničnih obremenitev in zmanjšanje porabe za februar 2023 za namene sodelovanja na dražbah za pridobitev energije za potrebe izvajanja ukrepa zmanjšanja bruto porabe električne energije v koničnih urah (razpisna dokumentacija objavljena na Elesovi spletni strani dne 20. 12. 2022). Ure koničnih obremenitev in zmanjšanje porabe - februar 2023 Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na XBID sistemu tržnega zastopnika EMCO med 08.02.2023 09:00 CET in predvidoma 08.02.2023 10:30 CET ustavljeno delovanje samega EMCO XBID sistema. Znotraj omenjenega intervala tako na čezmejnih povezavah CEPS-APG, CEPS-50H, MAVIR-APG, ELES-APG, CEPS-PSEPLC, MA_IT-CP-FR, MA_IT-CP-AT, SK-PLC XBID trgovanje ne bo možno. Read More

Page 6 of 340 << 45[6]78 >>