Zakladnica znanja

V zakladnici znanja predstavljamo zanimive vsebine s področja elektroprenosne dejavnosti.

Ločitev evropske interkonekcije na sinhronem območju celinske Evrope

Kaj je bil vzrok za ločitev evropske interkonekcije na sinhronem območju celinske Evrope 8. januarja 2021?

Knjiga Življenje elektroenergetske stroke v samostojni Sloveniji

Ob 25-letnici nacionalnega komiteja mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme CIGRE je izšla tudi posebna knjiga z naslovom Življenje elektroenergetske stroke v samostojni Sloveniji 65/25.

Enoten utrip Evrope na 50 Hz

Slovenski elektroenergetski sistem je tesno povezan s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpet v energetski evropski trg. Skupaj tvorimo veliko medsebojno povezano omrežje, ki omogoča čezmejno trgovanje z električno energijo.

Trendi v energetiki

V pogovoru z Elesovim strokovnjakom mag. Krešimirjem Bakićem boste izvedeli mnogo zanimivosti o spreminjajočih se trendih v energetiki, izumitelju Nikoli Tesli, pomenu njegovih izumov in prihajajoči e-mobilnosti.

Delitev električnih omrežij

Električna omrežja delimo glede na njihovo napetost na: nizkonapetostna, srednjenapetostna in visokonapetostna. Slednje prenosno omrežje v Sloveniji upravljamo v družbi ELES.

Spletna izobraževalna platforma iEnergija

iEnergija je izobraževalno-raziskovalna platforma o prožnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo. Nastala je pod okriljem projekta EN-LITE. Vabljeni k raziskovanju!

iSevanje, interaktivno gradivo o sevanju v vsakdanjem življenju

Interaktivno izobraževalno-ozaveščevalno gradivo o sevanju v vsakdanjem življenju je nastalo v okviru projekta EN-LITE. Vabljeni k raziskovanju zanimivih vsebin!

Oblike daljnovodnih stebrov

V Sloveniji so najpogosteje uporabljeni daljnovodni stebri oblike jelka, sod, Donava, Y-steber in portalni steber.

Opozorila za varnost zračnega prometa

Za zagotavljanje varnosti zračnega prometa so zgornji deli daljnovodnih stebrov v bližini letališč pobarvani rdeče-belo, na zaščitne vodnike pa so nameščene tudi rdeče-bele opozorilne krogle.

Opozorila za ptice

Nekatere vrste ptic med letom ne opazijo zaščitnih vodnikov, zato smo na zaščitnih vodnikih nekaterih odsekov daljnovodov montirali črno-bele zastavice, ki se zaradi vetra premikajo in jih ptice lažje opazijo.

Page 1 of 2 <<< [1]2 >>