Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

07.11.2016 | Sporočila za javnost

V preteklem tednu so se v nekaterih medijih (Radio Koper, Radio Slovenija 1, www.rtvslo.si) pojavile objave, da so trije prebivalci Renč na novogoriško upravno sodišče vložili tožbo proti državi zaradi junija sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu za umestitev 2 x 110 kV daljnovoda Gorica-Divača skozi Renče. Trdijo, da je prišlo do kršitve upravnega postopka, ker strankam ni bila dana možnost izreči se. Hkrati napovedujejo, da bodo na ustavno sodi&sc... Read More

28.10.2016 | Sporočila za javnost

Ljubljana, 28. oktober 2016 – Na obisku v družbi ELES se je danes mudil predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar, je predsedniku vlade predstavil strateške usmeritve družbe ter ga seznanil z mednarodnimi projekti, v katerih družba ELES sodeluje, in z Elesovimi vlaganji v pametna omrežja.Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, se je danes odzval povabilu na obisk družbe ELES. Mag. Aleksander Mervar, direkto... Read More

27.10.2016 | Sporočila za javnost

Kidričevo, 27. oktober 2016 – Družba ELES je danes v Kidričevem podpisala sporazum o skupni koordinaciji slovenskih in hrvaških partnerjev, družb SODO, HOPS in HEP-ODS v okviru mednarodnega projekta SINCRO.GRID. Sporazum predstavlja osnovo za prijavo projekta SINCRO.GRID na razpis za črpanje sredstev iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Partnerji mednarodnega projekta s področja pametnih omrežij, SINCRO.GRID, družbi ELES in SODO iz Slovenije, ter HOPS in HEP –... Read More

19.10.2016 | Sporočila za javnost

Ptuj, 19. oktober 2016 – Družba ELES je danes v Slavnostni dvorani na Ptujskem gradu obeležila 50 let vzpostavitve 220 kV povezave med Slovenijo in Hrvaško. S tem je bil storjen prvi korak, ki je postavil temelje za izgradnjo sodobnega prenosnega sistema, ki ga družba ELES gradi in izboljšuje še danes.Obdobje 50. in 60. let 20. stoletja je bilo obdobje intenzivne industrializacije, naraščanja potreb po električni energiji in s tem potreb po povečanih zmogl... Read More

13.10.2016 | Sporočila za javnost

Svetovni energetski svet (World Energy Council) je izdal Indeks svetovne energetske trileme za leto 2016 (World Energy Trilema Index 2016). V tako imenovani analizi Trilema ocenjujejo energetiko in energetsko politiko 125 držav po Svetu. Definicija energetske trajnosti, ki jo uporablja Svetovni energetski svet, temelji na treh ključnih dimenzijah: energetski varnosti, energetski enakopravnosti in okoljski trajnosti. Indeks energetske trileme razvršča energetske učinkovitosti držav po... Read More

06.10.2016 | Sporočila za javnost

Ljubljana, 6. oktober 2016 –Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji potrdila Dolgoročni strateški plan poslovanja družbe ELES za obdobje 2016 – 2020. Gre za pomemben dogodek za družbo ELES, saj je to prvi strateški plan poslovanja družbe, ki ga je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije.Družba ELES je prvi strateški poslovni načrt sprejela za obdobje 2011-2015 (SPN 2011-2015), večina strateških ciljev in aktivnosti iz tega načrta pa je bil... Read More

16.09.2016 | Sporočila za javnost

Danes so uveljavljene elektro institucije – družba ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in družba GEN energija – med več kot 400 dijaki že peto leto zapored širile energetsko pismenost. Tokrat so mladim na zanimiv in interaktiven način predstavili pametna omrežja in njihov pomen za delovanje elektroenergetskega omrežja v prihodnosti. Osrednji dogodek Elektrofesta je bil kot že leta poprej odprtje razstave v preddve... Read More

21.07.2016 | Sporočila za javnost

Partnerji na projektu spojitve avstrijsko-slovenske meje, sistemska operaterja ELES in APG ter borzi BSP in EPEX, potrjujemo uspešen pričetek spajanja trgov na avstrijsko-slovenski meji. Uspešna spojitev pomeni nov pomemben korak k oblikovanju enotnega evropskega trga z električno energijo.Spojitev trgov na avstrijsko-slovenski meji se je tako pričela izvajati z današnjim dnem, in sicer za trgovalni dan 22. julij.  Dnevna prenosna zmogljivost na avstrijsko-slovenski ... Read More

07.07.2016 | Sporočila za javnost

Pri izgradnji omenjenega DV ne gre za želje družbe ELES, temveč za našo skrb in odgovornost, da prebivalcem in industriji severne Primorske zagotovimo zanesljivo oskrbo s kakovostno električno energijo. Temu sedaj ni tako, saj je omenjeno območje odvisno samo od delovanja enega daljnovoda 2x110 kV Divača - Ajdovščina.Družba ELES je jeseni 2011 na pristojno ministrstvo podala predlog za začetek postopka sprejema Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN), ki bi dokončno ... Read More

06.07.2016 | Sporočila za javnost

Dne 17. junija 2016 so partnerji na AT-SI projektu uradno najavili predviden dan začetka izvajanja spojitve trgov na avstrijsko-slovenski meji.Obveščamo vas,  da je prvotno predvideni datum 12. julij 2016 (trgovalni dan) zaradi težav pri implementaciji IT prestavljen.Danes lahko potrdimo, da je nov datum, na katerega se bo začelo spajanje trgov na AT-SI meji, 21. julij 2016, za dan dobave 22. julij 2016.Od tega dne dalje bodo dnevne prenosne zmogljivosti na avstrijsko-slovenski m... Read More

Page 10 of 14 << 89[10]1112 >>

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji