Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Na strokovnem posvetu družbe ELES premierno predstavljen koncept E8

Govorci so spregovorili o aktualnih temah, ki bodo oblikovale skupno energetsko prihodnost.

Strokovni dogodek, ki je potekal v četrtek, 20. septembra, v Cankarjevem domu je bil razdeljen na dva sklopa, v obeh pa so se govorci ukvarjali s temami, ki bodo oblikovale skupno energetsko prihodnost. Uvodoma je zbrane nagovoril predsednik nadzornega odbora družbe HEP dr. Goran Granić, ki je predstavil stanje na področju OVE na Hrvaškem v obdobju desetih let ter, kako se lotiti upravljanja z bodočim razvojem energetike v državi. 

Dr. Jurij Curk iz Elektro Ljubljana je poudaril, da ima družba v lasti in upravljanju 53 javnih polnilnic, kar pomeni, da so nameščene na javni površini in so dostopne vsakomur, ki je registriran kot uporabnik. Storitev polnjenja, vključno s parkiranjem, ki jo Elektro Ljubljana nudi na svojih polnilnicah, je povsem tržna dejavnost. je poudaril, da so vse njihove storitve trenutno še brezplačne, v podjetju pa so v sklepni fazi prehoda na zaračunavanje.

 

E8 – koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil

Mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije družbe ELES, je v nadaljevanju predstavil E8 – koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil. Ključnih osem gradnikov koncepta predstavljajo ozaveščeni uporabniki, gosto omrežje zasebnih polnilnic za dolgotrajno polnjenje, hipna identifikacija vozila na polnilnici, enostavno priključevanje vozila na polnilnice, daljinsko vodenje moči zasebne polnilnice, integracija zasebnih polnilnic v centre vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja, vključitev polnilnic na trg aktivnega odjema ter strateško obvladovanje izzivov uporabe hitrih polnilnic in lokalnih hranilnikov električne energije. »Predstavljeni koncept ELES sedaj preverja na ravni demonstracijskega projekta, v okviru katerega bomo nabavili 14 električnih vozil, na lokacijah družbe ELES po Sloveniji postavili 18 pametnih polnilnic za dolgotrajno polnjenje ter vzpostavili centralni sistem za upravljanje polnilnic«, je o prenosu koncepta v prakso povedal Salobir. Zaključil je, da je ključni cilj razvoja koncepta E8 zbližati ključne deležnike in poiskati skupne odgovore na vprašanja masovnega prehoda na e-mobilnost.

 

Mednarodni raziskovalni projekt OSMOSE napreduje skladno z načrti

Pomočnik direktorja področja za strateške inovacije v Elesu in hkrati koordinator projekta OSMOSE mag. Gorazd Ažman je predstavil projekt in hkrati sodeloval na okrogli mizi, na kateri sta se mu pridružila dr. David Gerbec iz Elesa in Miran Kavrečič iz HSE. Na okrogli mizi so zbrani predstavili svoj pogled na projekt, kakšni so trenutni izzivi, vlogo obeh družb v projektu ter kakšne koristi si od njega obetata. Kot so se strinjali bo projekt uspešen, če bo uspel zaživeti v praksi in se razširiti tudi na druge meje. Pri tem pa ima ključno vlogo tudi regulatorni vidik. 

Kot je na drugi okrogli mizi o projektu dejal direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar, je projekt velik uspeh za slovensko energetiko, saj je financiran iz evropskih sredstev. Po besedah generalnega direktorja družbe HSE mag. Matjaža Marovta omenjeni projekt za HSE pomeni futuristični projekt, ki prinaša novo storitev, ki je danes še ni na trgu. 
 

Drugi del srečanja namenjen različnim aktualnim temam
V drugem delu srečanja je doc. dr. Andreja Kukec iz Katedre za javno zdravje na Medicinski fakulteti spregovorila o učinkih sevanja na zdravje ljudi, dr. Nadja Zhexembayeva pa o preoblikovanju produktov, procesov in prakse v podjetjih. Mag. Krešimir Macan je predstavil strateško komuniciranje v politiki in medijih. Ob koncu pa sta direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar in direktor družbe GEN energija Martin Novšak na okrogli mizi spregovorila tudi o novih sistemskih storitvah, ki jih zahteva vse več obnovljivih virov v sistemu in e-mobilnost. Ker so sistemske storitve pomembne za stabilnost sistema, bo treba začeti razmišljati o njih, sta se strinjala oba sogovornika. 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji