Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.

Fizični in komercialni čezmejni pretoki

Elektrarne v prenosno omrežje oddajajo električno energijo, pet distribucijskih podjetij in odjemalci na visokonapetostnem nivoju pa iz prenosnega omrežja električno energijo prevzemajo. Za ohranjanje ravnovesja elektroenergetskega sistema je pomembna tudi izmenjava električne energije z Avstrijo, Italijo in Hrvaško prek mednarodnih čezmejnih povezav..

Preberi več
 • Omogočamo kakovost bivanja
  Skrbimo za prenosno omrežje
  bottom
  top
  Smo sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. Skrbimo za 669 kilometrov daljnovodov na 400 kV napetostnem nivoju, za 328 kilometrov daljnovodov na 220 kV napetosti in za 1862 kilometrov 110 kV daljnovodov.
  PREBERI VEČ
 • Zanesljivo prenašamo električno energijo
  Zanesljivo prenašamo električno energijo
  bottom
  top
  24 ur na dan zagotavljamo zanesljiv, varen in neprekinjen prenos električne energije. Ker smo vez med proizvajalci in porabniki električne energije, smo odgovorni tudi za brezhibno delovanje celotnega elektroenergetskega sistema v Sloveniji.
  PREBERI VEČ
 • Omogočamo kakovost bivanja
  Omogočamo kakovost bivanja
  bottom
  top
  Zavedamo se, da z delovanjem posegamo v skupen prostor in da posegamo v življenje. Toda to počnemo premišljeno, na načelih trajnostnega razvoja, saj so naša dejanja prepredena z odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja.
  PREBERI VEČ

Proizvodnja in prevzem električne energije

Ravnovesje med proizvodnjo in prevzemom električne energije iz prenosnega omrežja vzpostavljamo z uporabo zakupljenih sistemskih storitev in nakupom ali prodajo energije za izravnavo odstopanj. Odstopanja realizacije prevzema od predvidenega plana tako ne ogrožajo varnega obratovanja prenosnega omrežja in dobave električne energije končnim porabnikom.

Preberi več

Zakladnica znanja

Energetska mešanica

Sprejmite izziv in se preizkusite v vlogi operaterja slovenskih elektrarn. To je odgovorna naloga, ki prinaša številne izzive. Proizvodnja električne energije mora biti zanesljiva, hkrati pa povzročati čim manj izpustov škodljivih emisij v okolje in čim nižje stroške. Kako to doseči? Katere vire uporabiti, v kakšni kombinaciji in kdaj?

Agregat iz leta 1903

V Muzeju elektroprenosa Fala–Laško je razstavljen tudi agregat, ki je edinstveni primerek s Francisovo spiralno turbino iz leta 1903. Tako predstavlja prvo visokotlačno napravo pri nas z vodnim padcem 104,6 metra, pa tudi eno prvih hidroelektrarn na svetu s padcem nad 100 metrov.

Prva uporabna žarnica na svetu

Prvo uporabno žarnico je izdelal ameriški izumitelj Thomas Alva Edison (1847–1931), ko je 22. oktobra 1879 po mnogih neuspelih poskusih uspel narediti žarnico na ogleno nitko. V muzeju v Laškem je žarnica razstavljena v prvotni obliki s kalupom.

Varnostni pas vzdrževalcev iz leta 1956

Varovalna sredstva in oprema so naprave, prenosne in prevozne, ki se uporabljajo za varovanje delavcev pred udarom električnega toka, vplivom električnega obloka, električnega polja, produkti gorenja in pred padci z višine.

Elektrarniške telekomunikacije iz leta 1988

Elektroenergetski objekti so pogosto odmaknjeni od običajnih telekomunikacijskih tras. Prav zato so zveze po daljnovodih pravzaprav edina možnost zanesljive in ekonomične zveze. To je razlog, da so se v svetu že okoli leta 1920 pojavile prve visokofrekvenčne zveze po daljnovodih.
 • 263 stebrov na daljnovodu 2 x 400 kV Cirkovce-Pince
  263
  263
  stebrov na daljnovodu 2 x 400 kV Cirkovce-Pince
  Daljnovod Cirkovce–Pince in novo stikališče RTP Cirkovce bosta omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske. S tem se bo povečala zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema.
  PREBERI VEČ
 • 400 kV napetosti na daljnovodu Beričevo–Divača
  400
  400
  kV napetosti na daljnovodu Beričevo–Divača
  S prehodom prenosnega omrežja z 220 kV na 400 kV napetostni nivo se bodo bistveno povečale prenosne zmogljivosti povezav za prenos električne energije med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države. Celoten sistem bo bolj odporen proti različnim izpadom ali drugim nepričakovanim dogodkom v Sloveniji in regiji.
  PREBERI VEČ

Novice

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji