Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.

Fizični in komercialni čezmejni pretoki

Elektrarne v prenosno omrežje oddajajo električno energijo, pet distribucijskih podjetij in odjemalci na visokonapetostnem nivoju pa iz prenosnega omrežja električno energijo prevzemajo. Za ohranjanje ravnovesja elektroenergetskega sistema je pomembna tudi izmenjava električne energije z Avstrijo, Italijo in Hrvaško prek mednarodnih čezmejnih povezav.

Preveri podatke

Novice

Proizvodnja in prevzem električne energije

Ravnovesje med proizvodnjo in prevzemom električne energije iz prenosnega omrežja vzpostavljamo z uporabo zakupljenih sistemskih storitev in nakupom ali prodajo energije za izravnavo odstopanj. Odstopanja realizacije prevzema od predvidenega plana tako ne ogrožajo varnega obratovanja prenosnega omrežja in dobave električne energije končnim porabnikom.

Preveri podatke
 • Omogočamo kakovost bivanja
  Skrbimo za prenosno omrežje
  bottom
  top
  Smo sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. Skrbimo za 669 kilometrov daljnovodov na 400 kV napetostnem nivoju, za 328 kilometrov daljnovodov na 220 kV napetosti in za 1862 kilometrov 110 kV daljnovodov.
  PREBERI VEČ
 • Zanesljivo prenašamo električno energijo
  Zanesljivo prenašamo električno energijo
  bottom
  top
  24 ur na dan zagotavljamo zanesljiv, varen in neprekinjen prenos električne energije. Ker smo vez med proizvajalci in porabniki električne energije, smo odgovorni tudi za brezhibno delovanje celotnega elektroenergetskega sistema v Sloveniji.
  PREBERI VEČ
 • Omogočamo kakovost bivanja
  Omogočamo kakovost bivanja
  bottom
  top
  Zavedamo se, da z delovanjem posegamo v skupen prostor in da posegamo v življenje. Toda to počnemo premišljeno, na načelih trajnostnega razvoja, saj so naša dejanja prepredena z odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja.
  PREBERI VEČ
 • Sodelovanje za pospešitev zelene transformacije slovenske energetike
  Sodelovanje za pospešitev zelene transformacije slovenske energetike
  ELES in GEN-I sta vzpostavila konzorcij za pospeševanje zelene transformacije s pomočjo pametnih omrežij. Ker so za iskanje novih rešitev za trajnostni način življenja potrebna tudi znanja, s katerimi družbi ne razpolagata, ELES in GEN-I k sodelovanju vabita vse, ki lahko prispevajo manjkajoče znanje in ideje, s katerimi bomo lažje uresničili skupni cilj – zeleno preobrazbo in prehod v brezogljično družbo.
  PREBERI VEČ

Zakladnica znanja

Knjiga Življenje elektroenergetske stroke v samostojni Sloveniji

Ob 25-letnici nacionalnega komiteja mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme CIGRE je izšla tudi posebna knjiga z naslovom Življenje elektroenergetske stroke v samostojni Sloveniji 65/25.

Enoten utrip Evrope na 50 Hz

Slovenski elektroenergetski sistem je tesno povezan s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpet v energetski evropski trg. Skupaj tvorimo veliko medsebojno povezano omrežje, ki omogoča čezmejno trgovanje z električno energijo.

Trendi v energetiki

V pogovoru z Elesovim strokovnjakom mag. Krešimirjem Bakićem boste izvedeli mnogo zanimivosti o spreminjajočih se trendih v energetiki, izumitelju Nikoli Tesli, pomenu njegovih izumov in prihajajoči e-mobilnosti.

Delitev električnih omrežij

Električna omrežja delimo glede na njihovo napetost na: nizkonapetostna, srednjenapetostna in visokonapetostna. Slednje prenosno omrežje v Sloveniji upravljamo v družbi ELES.

Spletna izobraževalna platforma iEnergija

iEnergija je izobraževalno-raziskovalna platforma o prožnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo. Nastala je pod okriljem projekta EN-LITE. Vabljeni k raziskovanju!

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji