Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

28.07.2016 | Novice

VSE JE PRENOS ENERGIJEEnergija se udejanji v vsakem trenutku. Prenaša se s svetlobo, začuti z dotikom, opazi v sledovih vsakdanjega dne. Mi jo prenašamo na vse konce Slovenije in čez meje. Naloga, ki jo opravljamo z veliko odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja. Zato smo kot glavni partner 50. slovenskega bienala oblikovanja podprli mednarodni fotografski natečaj za najboljšo Instagram fotografijo Prenašamo energijo – BIO 50. Ker smo želeli podpret... Read More

26.05.2016 | Novice

V okviru projekta EN-LITE, ki je namenjen krepitvi energetske pismenosti in ga v družbi ELES podpiramo že od njegovih začetkov v letu 2013, je izšla knjižica z naslovom ENERGIJA IN MI – pogovori s strokovnjaki.V knjižici je zbranih 14 pogovorov s slovenskimi strokovnjaki z različnih naravoslovnih, tehniških in družboslovnih področij, ki prinašajo poučne, zanimive in včasih presenetljive poglede o energiji in energetiki, tako v slovenskem prostoru kot globalno... Read More

18.05.2016 | Novice

Okrogla miza bo potekala v sredo, 25. maja 2016, ob 17. uri, v prostorih Fakultete za upravo v Ljubljani (Gosarjeva ulica 5). V prvem delu dogodka bo potekal pogovor o izzivih na področju prenosa in distribucije električne energije. Svoj pogled na temo bodo predstavili mag. Aleksander Mervar, mag. Klemen Potisek, dr. Karlo Peršolja, g. Andrej Ribič in drugi. Sledil bo pogovor o spremembah na področju proizvodnje, trgovanja in prodaje električne energije, na katerem bodo sodelovali g.... Read More

05.04.2016 | Novice

V sklopu vsebin za občane, kjer predstavljamo pomembne načrtovane objekte, smo pri projektu "Prehod 220kV omrežja na 400kV Beričevo-Divača" dodali meni Pogosta vprašanja. Tukaj lahko najdete najpogostejša vprašanja in odgovore, ki se občanom pojavljajo v zvezi z omenjenim projektom.Za boljšo preglednost smo vprašanja in odgovore razdelili na šest sklopov, in sicer:1. postopek priprave DPN;2. pomen nadgradnje daljnovoda;3. potek in karakte... Read More

03.03.2016 | Novice

Sestanek delovne skupine za posvetovanje o predlogih optimizacij in o učinkovitejšem vključevanju javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača je bil namenjen predstavitvi napredka v postopku priprave državnega prostorskega načrta, predvsem stanja priprave študije variant in okoljskega poročila. Oblikovanih je bilo pet predlogov tem, ki bodo obravnavane na prihodnjih sestankih.Več informacij o sestank... Read More

29.02.2016 | Novice

Družba ELES v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno razpisuje javno zbiranje ponudb za odprodajo enosobnega stanovanja v Sežani. Izklicna cena za nakup stanovanja je še dodatno znižana na 23.120 evrov.Ogled stanovanja bo možen v četrtek, 10. marca 2016, ob 10. uri. Rok za oddajo ponudb je petek, 25. marec 2016, do 9.30 ure.Vse podrobnosti odprodaje najdete v razpisni dokumentaciji. Read More

18.01.2016 | Novice

Družba ELES v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno razpisuje javno zbiranje ponudb za odprodajo enosobnega stanovanja. Izklicna cena za nakup stanovanja je sedaj znižana na 27.200,00 EUR.Rok za oddajo ponudb je 22. februar 2016 do 9.30. Ogled stanovanja pa bo možen v petek, 5. in 12. februarja 2016, ob 10. uri.Vse podrobnosti odprodaje najdete v razpisni dokumentaciji.  Read More

07.12.2015 | Novice

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ULRS34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavljamo NAMERO O PRODAJI SOLASTNIŠKEGA DELEŽA na nepremičninah parc. št. 618/3 k.o. 2304 Nova Gorica (zemljišče s poslovno stavbo) po metodi neposredne pogodbe solastniku. Read More

25.11.2015 | Novice

Družba ELES razpisuje javno zbiranje ponudb za odprodajo enosobnega stanovanja v Sežani. Izklicna cena je v višini 32.000 evrov, kot je vrednost stanovanja ocenil cenilec. Stanovanje se prodaja po načelu videno kupljeno. Ogled stanovanja bo v torek, 1. decembra 2015, ob 10. uri. Ponudbe zbiramo do torka, 15. decembra 2015, do 9.30 ure.Vse podrobnosti o pogojih in postopkih odprodaje najdete tukaj.    Read More

19.10.2015 | Novice

ELES, d. o. o. je v skladu s petim odstavkom 144. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) in na podlagi pripomb prejetih v času javne obravnave  pripravil predlog Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem električne energije (SONPO) .  Read More

Page 11 of 12 << 8910[11]12 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji