Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

21.11.2016 | Novice

Objavljamo odziv direktorja družbe ELES, mag. Aleksandra Mervarja, na članek z naslovom "Odziv na članek »Mervar: Investiranje v plinske enote v TEB bi povzročalo nepotrebne stroške« ", ki je bil objavljen v ponedeljek, 21. novembra 2016, na spletnem portalu Energetika.NET. Odziv direktorja družbe ELES Read More

14.11.2016 | Novice

Objavljamo odziv direktorja družbe ELES, mag. Aleksandra Mervarja, na članek »Kritična infrastruktura in njena redundanca na področju oskrbe Slovenije z električno energijo«, ki so ga napisali dr. Franci Križanič, mag. Zvonko Košnjek in drugi avtorji.Mag. Aleksander Mervar ocenjuje, da je članek pomanjkljiv, saj ne vsebuje naslednjih vsebin:1) Pomanjkljivo pojasnjena vloga v slovenskem elektroenergetskem sistemu.2) Nista opredeljeni višina in viri financiranja v... Read More

20.10.2016 | Novice

Družba ELES je objavila javni razpis za odprodajo stanovanja v Laškem (Poženelova ulica 1, 3270 Laško). Vrednost stanovanja je ocenjena na 42.749 evrov, kupuje pa se po načelu videno kupljeno. Ogled stanovanja bo možen v ponedeljek, 7. novembra 2016, s pričetkom ob 10. uri. Rok za oddajo popolnih ponudb je ponedeljek, 21. novembre 2016, do 11.30.Vse podrobnosti v zvezi z razpisom si oglejte v razpisni dokumentaciji.  Read More

29.09.2016 | Novice

V sredo, 28. septembra, je družba ELES z agencijo AV studio na mednarodni konferenci vsebinskega marketinga POMP 2016  prejela posebno pohvalo v kategoriji najboljše vsebinske kampanje v letu 2016 za projekt "Vrednote zaposlenih v Elesu". Gre za več kot enoletni projekt definiranja novih vrednot, vizije in poslanstva družbe ELES ter komuniciranja prenovljenih postulatov družbe med zaposlenimi. Read More

13.09.2016 | Novice

V petek, 16. septembra, družba ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in družba GEN energija že peto leto zapored organiziramo znanstveni festival Elektrofest. Pričakujemo več kot 400 dijakov, zanje pa pripravljamo štiri »elektro-postaje« oziroma strokovne sklope na temo pametnih omrežij. Dogodek bomo zaključili z zabavnim programom na skupnem parkirišču treh inštitucij.V okviru dogo... Read More

01.08.2016 | Novice

V četrtek, 28. julija 2016, je Vlada RS za obdobje 50 let podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije družbi ELES. Za podpis koncesijske pogodbe je Vlada RS pooblastila ministra za infrastrukturo, Petra Gašperšiča, ki je pristojen za področje energetike.S podpisom koncesijske pogodbe bosta Republika Slovenija in družba ELES vsa medsebojna razmerja uredili skladno z Energetskim zakonom in koncesijskim a... Read More

28.07.2016 | Novice

VSE JE PRENOS ENERGIJEEnergija se udejanji v vsakem trenutku. Prenaša se s svetlobo, začuti z dotikom, opazi v sledovih vsakdanjega dne. Mi jo prenašamo na vse konce Slovenije in čez meje. Naloga, ki jo opravljamo z veliko odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja. Zato smo kot glavni partner 50. slovenskega bienala oblikovanja podprli mednarodni fotografski natečaj za najboljšo Instagram fotografijo Prenašamo energijo – BIO 50. Ker smo želeli podpret... Read More

26.05.2016 | Novice

V okviru projekta EN-LITE, ki je namenjen krepitvi energetske pismenosti in ga v družbi ELES podpiramo že od njegovih začetkov v letu 2013, je izšla knjižica z naslovom ENERGIJA IN MI – pogovori s strokovnjaki.V knjižici je zbranih 14 pogovorov s slovenskimi strokovnjaki z različnih naravoslovnih, tehniških in družboslovnih področij, ki prinašajo poučne, zanimive in včasih presenetljive poglede o energiji in energetiki, tako v slovenskem prostoru kot globalno... Read More

18.05.2016 | Novice

Okrogla miza bo potekala v sredo, 25. maja 2016, ob 17. uri, v prostorih Fakultete za upravo v Ljubljani (Gosarjeva ulica 5). V prvem delu dogodka bo potekal pogovor o izzivih na področju prenosa in distribucije električne energije. Svoj pogled na temo bodo predstavili mag. Aleksander Mervar, mag. Klemen Potisek, dr. Karlo Peršolja, g. Andrej Ribič in drugi. Sledil bo pogovor o spremembah na področju proizvodnje, trgovanja in prodaje električne energije, na katerem bodo sodelovali g.... Read More

05.04.2016 | Novice

V sklopu vsebin za občane, kjer predstavljamo pomembne načrtovane objekte, smo pri projektu "Prehod 220kV omrežja na 400kV Beričevo-Divača" dodali meni Pogosta vprašanja. Tukaj lahko najdete najpogostejša vprašanja in odgovore, ki se občanom pojavljajo v zvezi z omenjenim projektom.Za boljšo preglednost smo vprašanja in odgovore razdelili na šest sklopov, in sicer:1. postopek priprave DPN;2. pomen nadgradnje daljnovoda;3. potek in karakte... Read More

Page 12 of 14 << 1011[12]1314 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji