Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

07.05.2015 | Sporočila za javnost

Gre za dva daljnovodna stebra na 110 kV daljnovodu Gorica - Ajdovščina, na območju Ozeljana, ki ju je v začetku februarja podrla orkanska burja, zaradi česar je omenjeni daljnovod izpadel iz obratovanja. Izpad daljnovoda je zelo povečal tveganja za prekinitev napajanja severne Primorske po 110 kV povezavah, saj je bila celotna severna Primorska napajana po eni sami 110 kV daljnovodni povezavi, radialno preko 110 kV daljnovodov Ajdovščina-Idrija, Idrija-Cerkno, Cerkno-Tol... Read More

24.02.2015 | Sporočila za javnost

Danes, 24. februarja 2015, je bil storjen nov pomemben korak k integraciji evropskega trga z električno energijo. Italijansko-avstrijska, italijansko-francoska in italijansko-slovenska meja so bile prvič spojene z MRC (Multi Regional Coupling), s čimer se je ustvarila vez, ki povezuje večino trgov z električno energijo v Evropski uniji od Finske do Portugalske pa vse do Slovenije na vzhodu.Omenjene meje so bile prvič spojene z uporabo rešitve PCR (Price Coupling of Regions), s kater... Read More

19.02.2015 | Sporočila za javnost

Kot nadaljevanje informacije objavljene na spletni strani dne 2. decembra 2015 obveščamo udeležence trga, da je začetek projekta spajanja trgov na italijanskih mejah potrjen za 24. Februarja 2015. Tri od petih italijanskih meja, t.j. Francija – Italija, Avstrija – Italija in Slovenija – Italija, bodo spojene z Multy-Regional Coupling (MRC). Uporabljena bo rešitev, ki jo zagotavlja Price Coupling of Regions (PCR).IBWT MPs Communication Confirmation GoLive&n... Read More

02.02.2015 | Sporočila za javnost

Dodaten pomemben korak do integriranega trga z električno energijo v EvropiDatum začetka (Go-Live) projekta spajanja trgov na italijanskih mejah je predviden za 24. februar 2015. Dejanski začetek je še odvisen od končne potrditve s strani vključenih regulatornih organov. Tri od skupno petih mej, vključenih v projekt Italian Borders Market Coupling Project, bodo spojene z Multi-Regional Coupling (MRC) projektom, s tem bodo povezani trgi z električno energijo od Finske do Portugalske... Read More

01.12.2014 |

Kot naslednji korak pri implementaciji projekta spajanja trgov na italijanskih mejah sistemski operater ELES objavlja naslednje informacije za udeležence trga.Meje udeležene pri spajanju v prvem korakuImplementacija projekta je trenutno predvidena za sredino februarja 2015. Točen datum implementacije bo potrjem po opravljenih testih z udeleženci trga v januarju 2015 in ob predhodni odobritvi nacionalnih regulatornih organov. Meje, ki bodo predvidoma spojene v sredini februarja 2015, so: Ital... Read More

Page 14 of 14 << 10111213[14] >>>