Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

18.09.2015 | Sporočila za javnost

Za mlade so strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko.Danes so uveljavljene elektro institucije – ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko in GEN energija – med skoraj 500 dijaki širile energetsko pismenost in skupaj razbijale mite o elektromagnetnem sevanju. V okviru dogodka so strokovnjaki z že omenjenih inštitucij pripravili tako predavanja, znanstvene poskus... Read More

17.09.2015 | Sporočila za javnost

Za mlade bodo svoje strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko.V petek, 18. septembra, bodo uveljavljene elektro institucije – ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko in GEN energija – med skoraj 500 dijaki širile energetsko pismenost in skupaj razbijale mite o elektromagnetnem sevanju. V okviru dogodka bodo strokovnjaki z že omenjenih inštitucij pripravili na t... Read More

12.08.2015 | Sporočila za javnost

V magistrski nalogi, ki jo namerava nadgraditi v doktorsko, se je direktor slovenskega sistemskega operaterja prenosnega omrežja ELES Aleksander Mervar ukvarjal z opredelitvijo dejavnikov, ki bodo v prihodnosti vplivali na oblikovanje cen električne energije na slovenskem trgu. Ti dejavniki so uvozna odvisnost in možnost uvoza, obnovljivi viri in mednarodne zaveze, ki jih je na tem mestu Slovenija prevzela, pa uvedba mehanizma CRM (mehanizem za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti... Read More

01.07.2015 | Sporočila za javnost

Skupščini dveh regionalnih avkcijskih pisarn za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti, CAO in CASC.EU, sta 24. junija 2015 odobrili združitev obeh pisarn v skupno avkcijsko pisarno Joint Allocation Office (JAO). Gre za pomemben mejnik pri vzpostavitvi enotnega notranjega trga z električno energijo v Evropski uniji.JAO bo tako skupno podjetje dvajsetih sistemskih operaterjev prenosnega omrežja iz sedemnajstih držav*. Skupna avkcijska pisarna bo izvajala predvsem storitve pove... Read More

31.05.2015 | Sporočila za javnost

V dneh od 28. do 30. maja 2015 je bila v številnih slovenskih medijih objavljena vest, da je ELES opustil namero o izgradnji sistemske enote na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje (TET). Kot razloga sta bila navedena tehnično in ekonomsko ustreznejši lokaciji Termoelektrarne Brestanica (TEB) in TE-TOL Energetika Ljubljana. Zaradi, po naši oceni, napačnega razumevanje te informacije v javnosti, ki smo jo posredovali iz družbe ELES tako novinarki Dela kot Slovenski tiskovni a... Read More

27.05.2015 | Sporočila za javnost

V soorganizaciji družbe ELES in Društva za opazovanje in preučevanje ptic je 21. maja v prostorih družbe potekal posvet o varstvu narave in umeščanju daljnovodov v prostor.Namen posveta je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju umeščanj daljnovodov v prostor, saj razumevanje te tematike, tako z vidika gradnje kot varstva narave, zahteva specifična znanja, ki jih različni deležniki med seboj slabše poznajo. Zato so prav tovrstne razprave pr... Read More

18.05.2015 | Sporočila za javnost

Na Bledu se je danes, 18. maja, začela 13. mednarodna delavnica o centrih vodenja v energetiki (Electric Power Control Centre), katere glavni sponzor in organizator je družba ELES. Na konferenci, ki se bo zaključila v sredo, 20. maja, sodeluje kar 96 strokovnjakov s celega sveta, med njimi tudi sedem iz družbe ELES.Delavnica EPCC predstavlja posebno platformo za izmenjavo informacij med strokovnjaki, ki sodelujejo na tehničnem, poslovnem, regulatornem in finančnem področju zagotavljanja n... Read More

07.05.2015 | Sporočila za javnost

Gre za dva daljnovodna stebra na 110 kV daljnovodu Gorica - Ajdovščina, na območju Ozeljana, ki ju je v začetku februarja podrla orkanska burja, zaradi česar je omenjeni daljnovod izpadel iz obratovanja. Izpad daljnovoda je zelo povečal tveganja za prekinitev napajanja severne Primorske po 110 kV povezavah, saj je bila celotna severna Primorska napajana po eni sami 110 kV daljnovodni povezavi, radialno preko 110 kV daljnovodov Ajdovščina-Idrija, Idrija-Cerkno, Cerkno-Tol... Read More

24.02.2015 | Sporočila za javnost

Danes, 24. februarja 2015, je bil storjen nov pomemben korak k integraciji evropskega trga z električno energijo. Italijansko-avstrijska, italijansko-francoska in italijansko-slovenska meja so bile prvič spojene z MRC (Multi Regional Coupling), s čimer se je ustvarila vez, ki povezuje večino trgov z električno energijo v Evropski uniji od Finske do Portugalske pa vse do Slovenije na vzhodu.Omenjene meje so bile prvič spojene z uporabo rešitve PCR (Price Coupling of Regions), s kater... Read More

19.02.2015 | Sporočila za javnost

Kot nadaljevanje informacije objavljene na spletni strani dne 2. decembra 2015 obveščamo udeležence trga, da je začetek projekta spajanja trgov na italijanskih mejah potrjen za 24. Februarja 2015. Tri od petih italijanskih meja, t.j. Francija – Italija, Avstrija – Italija in Slovenija – Italija, bodo spojene z Multy-Regional Coupling (MRC). Uporabljena bo rešitev, ki jo zagotavlja Price Coupling of Regions (PCR).IBWT MPs Communication Confirmation GoLive&n... Read More

Page 13 of 14 << 101112[13]14 >>

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji